در : صفحه اول » ویدئو » تصاویری از غرق شدن اقلیم احواز بواسطه سدهای دولت ایران

تصاویری از غرق شدن اقلیم احواز بواسطه سدهای دولت ایران

sail2

تصاویری از زیر آب رفتن مناطق وسیع شمال اقلیم احواز در اثر باز شدن دریچه های سدهایی که تا چند روز قبل از وقوع این سیل خانمان برنداز، سبب خشکی اقلیم احواز بوده اند. سدهایی که امروز احواز را زیر آب بردند طی دو دهه اخیر علت اصلی خشک شدن این اقلیم و نابودی کشاورزی و خالی از سکنه شدن روستاها و گسترش حاشیه نشینی و تغییر بافت جمعیتی این اقلیم محسوب می شوند.

تمام حقوق نشر متعلق به وب سایت پادماز است. مطالب منتشرشده در وب سایت پادماز ضرورتا بیانگر رویکرد جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز نیست.

الصعود لأعلى