در : صفحه اول » اخبار » تظاهرات احوازیها در برابر سفارت ایران در لندن

تظاهرات احوازیها در برابر سفارت ایران در لندن

پادماز- امروز جمعه هفدهم فوریه سال ۲۰۱۷ شماری از فعالان سیاسی احوازی مقیم لندن در برابر سفارت رژیم تبعیض نژادی ایران تظاهرات کرده و سیاستهای نسل کشی این رژیم در اقلیم احواز را محکوم کردند.

دهها تن از فعالان احوازی با در دست داشتن پرچمهای الاحواز در برابر سفارت رژیم آپارتاید ایرانی تظاهرات کرده و خواستار توقف سیاستهای نابود کننده محیط زیست و توقف کشتار سالانه هزاران احوازی شدند.

این تظاهرات احوازیهای مقیم لندن همزمان با تظاهرات فرزندان ملت عرب احواز در شهرهای احواز و فلاحیه صورت می گیرد. طی روزهای اخیر و پی وخامت فاجعه زیست محیطی ساخته و پرداخته دولت ایران در اقلیم احواز و قطعی کامل برق و آب در این اقلیم، مردم عرب احواز در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زده و در اثر حمله وحشیانه نیروهای امنیتی ایران به مردم عرب تاکنون شماری کشته و زخمی شده اند.

در شهر فلاحیه نیروهای امنیتی دولت تبعیض نژادی ایران با شلیک بسوی مردم معترض یک جوان عرب را کشته و شمار دیگری را زخمی کردند. درپی این وحشیگریهای نیروهای ایرانی مردم عرب به پاسگاهها و امکان تجمع نیروهای امنیتی حمله برده و آنها را به آتش کشیدند.

درپی وخامت اوضاع امنیتی در شهر فلاحیه نیروهای امنیتی دولت تبعیض نژادی ایران حضور یگانهای مسلحشان را افزایش داده و این شهر را تبدیل به پادگانی نظامی کرده اند.

شهر فلاحیه طی سالهای اخیر شاهد اعدام شماری از جوانان آزادی خواه عرب خود بوده است. دولت ایران در چند مرحله شماری از جوانان عرب شهر فلاحیه را به اتهامات مختلف بشکل مخفیانه ای اعدام کرد.

در حال حاضر نیز نیروهای امنیتی ایران در ترس از گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف اقلیم احواز، سعی کرده اند تا بواسطه مزدوران مرکزگرای خود در داخل و خارج از کشور، نظیر بی بی سی فارسی، اخبار این اعتراضات را تحت الشعاع قرار داده و از گسترش آنها بکاهد.

دولت ایران سالهاست که سیاستهای مبتنی بر تبعیض نژادی را در اقلیم احواز پیاده کرده است. دولت ایران به مرکزنشینان فارس اجازه مطلق داده تا منابع آبی اقلیم احواز را بشکل کامل مصادره کنند و بدین صورت فاجعه زیست محیطی گسترده ای را در اقلیم احواز رقم زده است.

فعالان احوازی دولت مرکزی ایران و کلیت سیستم مرکزی ایران اعم روشنفکران و مسئولان و سیاستمداران را شریک این جنایت بزرگ انسانی می دانند. این فعالان عرب معتقدند که دستاندرکاران این جنایت بزرگ باید در دادگاههای جهانی محاکمه شوند و به جزای اعمالشان برسند.

این فعالان عرب به تمامی نیروهای سیاسی اپوزیسیون سیاسی ایرانی در خارج از کشور هشدار داده اند که هرگونه مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از سیاستهای آپارتایدی دولت ایران جنایت محسوب می شود و اپوزیسیون ایرانی را از سعی برای پوشاندن حقیقت فاجعه ای که سیاستهای دولت مرکزی ایران رقم زده است، برحذر کرده و از آنها خواسته است تا از مشارکت در این نسل کشی دوری کنند.

جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز    

 

تصاویری از تظاهرات امروز در لندن

l2

l1

 

تمام حقوق نشر متعلق به وب سایت پادماز است. مطالب منتشرشده در وب سایت پادماز ضرورتا بیانگر رویکرد جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز نیست.

الصعود لأعلى