در : صفحه اول » اخبار » دولت ایران نام مارمولک گکو را به “گکوى پارسى” تغییر داد

دولت ایران نام مارمولک گکو را به “گکوى پارسى” تغییر داد

دولت ایران نام مارمولک گکو را به “گکوى پارسى” تغییر داد

یک گونه از خزندگان نادر در محیط زیست جنوب احواز در حوالى خلیج عربى نوع خاصى از مارمولک ها زندگى مى کنند که نزد مردم بومى به گکو مشهور هستند.

در جریان ثبت گونه هاى جانورى موجود در محیط زیست آن منطقه و با توجه به اینکه این جانور قبل از آن ثبت نشده بود مسئولان مربوطه بنا به دستور مقامات دولتى نام این نوع مارمولک را به عنوان “گکوى پارسى” ثبت کردند!

به نظر مى رسد دولت ایران که در تسخیر ملت فارس قرار دارد به منظور تثبیت هویت جعلى خود در تلاش است تا پس از نامگذارى اماکن عمومى ، صنعتى ، تجارى ، نظامى ، جغرافیایى ، ورزشى ، نام هاى آحاد مردم با پیشوند یا پسوندهاى فارسى و … اکنون دست به دامن طبیعت شده و نام جانوران را به عنوان پارس ، فارس ، پارسى و فارسى ثبت مى کند.

تلاش هاى دولت ایران براى ملت سازى که از یک قرن پیش شروع شده تا به حال به نتیجه نرسیده و مردم را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. به عقیده کارشناسان استمرار دولت ایران و اصرار براى ساختن ملتى به نام ملت ایران با یک زبان و یک مذهب محکوم به شکست است و نتایج بسیار وخیمی در بر دارد.

جنبش ملى دموکراتیک عرب الأحواز – اخبار

تمام حقوق نشر متعلق به وب سایت پادماز است. مطالب منتشرشده در وب سایت پادماز ضرورتا بیانگر رویکرد جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز نیست.

الصعود لأعلى