در : صفحه اول » عکس » وضعیت بیمارستانهای اقلیم احواز

وضعیت بیمارستانهای اقلیم احواز

mashfa

این عکس، وضعیت بیمارستان شهر فلاحیه را نشان می دهد. مردمی که بر دریایی از نفت زندگی می کنند در سایه حاکمیت مرکزگرایان در وضعیت سخت و دردآوری گرفتار شده اند.

تمام حقوق نشر متعلق به وب سایت پادماز است. مطالب منتشرشده در وب سایت پادماز ضرورتا بیانگر رویکرد جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز نیست.

الصعود لأعلى