در : صفحه اول » تماس با ما

تماس با ما

اخبار

جهت ارسال خبرها ومقاله هایتان با استفاده از ایمیل زیر با ما مکاتبه کنید:

info@padmaz.org

حقوق بشر

جهت گزارش نقض حقوق بشر در حق شما و دیگران با استفاده از ایمیل زیر با ما مکاتبه کنید:

hr@padmaz.org

تمام حقوق نشر متعلق به وب سایت پادماز است. مطالب منتشرشده در وب سایت پادماز ضرورتا بیانگر رویکرد جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز نیست.

الصعود لأعلى